PlusPraktijk  

Fysiotherapie Rollepaal Dedemsvaart is PlusPraktijk

Per 1 januari 2013 is de fysiotherapie afdeling van Gezondheidscentrum Rollepaal gekwalificeerd als PlusPraktijk volgens de normen van Achmea. In december 2019 heeft het Achmea auditbureau Fysiotherapie Rollepaal wederom de plusstatus verleend.

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo voldoet een pluspraktijk aan de strenge eisen van verslaglegging, klanttevredenheidsonderzoeken en moeten de therapeuten geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie. Tevens wordt het beleid van de praktijk beoordeeld. Al deze zaken zijn als positief beoordeeld en hebben geleid tot het verkrijgen en behouden van de status. Elke PlusPraktijk kan eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden door de zichtbaarheid van bijvoorbeeld deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd voor patiënten.