Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Het onderzoek en de behandeling richt zich hoofdzakelijk op de grofmotorische, fijnmotorische en zintuiglijke ontwikkeling op spelenderwijs.

Behandeling kinderfysiotherapie

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en geeft een advies. Dit kan eenmalig advies zijn, een doorverwijzing of het advies om over te gaan tot behandeling.

Veelgestelde vragen

Voorbeelden indicaties baby/peuter

 • Billenschuiver
 • Hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand
 • Huilbaby
 • Open ruggetje
 • Te vroeg geborene
 • Verlamming van de arm t.g.v. bevalling
 • Voorkeurshouding, evt. gecombineerd met een afgeplat/scheef hoofdje.

Voorbeelden indicaties kinderen

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend looppatroon
 • Hersenbeschadiging
 • Hypo- / hypermobiliteit
 • Jeugdreuma
 • Lage of hoge spierspanning
 • Motorische ontwikkelingsachterstand

Neem contact op.

Mail naar info@gcrollepaal.nl of bel 0523-611283.

Maak een afspraak