Haptotherapie

Haptotherapie

Haptotherapie is een therapie waarin centraal staat hoe u zicht verhoudt tot de wereld om u heen. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij wat je voelt en ervaart in het contact met de ander. De gevoelens en ervaringen koppelen we aan de hulpvraag waarmee u komt. Herkent u de ervaringen met de therapeut in het contact met de mensen in uw omgeving? Kunt u een patroon ontdekken in de wijze waarop u de ander tegemoet treedt of hoe u reageert als een ander naar u toe komt?

Tijdens haptotherapie ervaart u de betekenis van deze patronen aan de lijve door positiebepaling en aanraking. Door deze therapie komen gevoel en verstand meer op één lijn.

Behandeling haptotherapie

De eerste sessie betreft een gesprek om de hulpvraag en achtergrond duidelijk te krijgen. De tweede en derde sessie staan in het teken van ervaren d.m.v. positiebepaling (wat laat je zien als jij naar een ander toegaat) en aanraking (wat laat je zien als de ander naar jou toegaat). Daarna wordt er een behandelplan gemaakt met daarin de stappen om je doel te bereiken en wordt er een indicatie gegeven na hoeveel sessies er geëvalueerd wordt.

Veelgestelde vragen

Wanneer haptotherapie?

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin de cliënt door middel van het haptonomisch affectief bevestigende contact wordt geholpen met problemen op het terrein van:

 • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens.
 • Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
 • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
 • Overbelast zijn.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
 • Lichamelijke klachten met een psychosomatische oorzaak. Voorbeelden van lichamelijke klachten waarbij spanning op de voorgrond staan zijn buikpijn, hoofdpijn, spanningsklachten in de nek/schouders.

Is haptotherapie ook geschikt voor anderen?

Zeker. Wanneer een kind haptotherapie ontvangt, kijken we naar wat het nodig heeft om de ontwikkeling een positieve stimulans te geven en hoe zijn omgeving daaraan kan bijdragen. Kinderen ontvangen spelenderwijs de therapie, zodat ze het zelf kunnen voelen en ervaren en waarbij ouders – en eventueel school – worden meegenomen in het proces.

Ontvang ik een vergoeding voor haptotherapie?

Haptotherapie valt als alternatieve geneeswijze in het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars. Wilt u weten of het wordt vergoed? Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk:  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/haptotherapie of www.vvh-haptotherapie.nl

Meer informatie?

Kijk op www.hhpraktijk.nl of bel 0523-611283.