Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma die is ontwikkeld voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Het programma staat onder leiding van een kinderfysiotherapeut. Het hoofddoel van Fitkids is de fysieke en mentale conditie van een kind te verbeteren. Door hen het plezier in bewegen weer te laten ontdekken verwachten we dat de kinderen zich een nieuwe levensstijl zullen aanmeten met daarin vanzelfsprekend meer beweging.Het ultieme doel is dat de kinderen na Fitkids doorstromen naar een sportclub of sportvereniging.

De Fitkidslessen

Na de intake starten de Fitkidslessen. Deze lessen worden gegeven in een groep van ca. 6 kinderen. Iedere groep wordt begeleid worden door twee medewerkers van Gezondheidscentrum Rollepaal. Tijdens de lessen wordt er zowel individueel, op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden er allerlei soorten sport en spel gedaan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan mijn kind deelnemen?

Voordat een kind kan deelnemen aan Fitkids wordt er een individuele intake gepland bij de kinderfysiotherapeut. Tijdens de intake wordt aan zowel kind als ouder gevraagd wat ze willen bereiken. Afhankelijk van de aangegeven problemen wordt er een motoriektest, conditietest gedaan en wordt de spierfunctie van verschillende spieren bekeken. Elke deelnemer wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen en iedere 3 maanden wordt met ouder en kind een evaluatie ingepland, waarin de vorderingen besproken worden en de conditietest wordt herhaald.

Worden Fitkidslessen vergoed?

Fitkidslessen worden door de meeste ziektekostenverzekeraars volledig vergoed voor een maximale duur van 1 jaar. Bij een aantal chronische indicaties is het raadzaam om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben.

Kinderen hebben niet te maken met het verplichte eigen risico van de ziektekostenverzekeraars.

Stichting Fitkids

Stichting Fitkids is opgestart als een project van Artsen voor Kinderen en is sinds oktober 2005 ondergebracht in een aparte stichting namelijk ‘Stichting Fitkids’. Stichting Fitkids heeft door heel Nederland inmiddels meer dan 160 Fitkidscentra geopend.http://www.fitkids.nl

Neem contact op.

Mail naar info@gcrollepaal.nl of bel 0523-611283.

Maak een afspraak