Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie is net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek een vorm van paramedische zorg. Ergotherapeuten stelt patiënten in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is uitgebreid en kan zowel bij kinderen als volwassen mensen worden toegepast.

Voorbeelden van activiteiten waarbij een ergotherapeut kan helpen om deze zelfstandiger uit te voeren zijn:

  • Huishoudelijke taken Zelfverzorging (o.a. wassen, douchen, aankleden)
  • Vrijetijds besteding (hobby, sociale contacten)
  • Het werk
  • Het zorgen voor iemand anders
  • Mobiliteit binnen- en buitenshuis

Behandeling ergotherapie

De ergotherapeut inventariseert eerst de activiteiten waarbij iemand problemen ervaart. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een behandelplan opgesteld. Oplossingen kunnen bestaan uit het gebruik van een hulpmiddel, maar het kan ook zijn dat de ergotherapeut iemand leert om de activiteit op een andere manier uit te voeren of bepaalde handelingen traint.

De ergotherapeut kan bij u aan huis komen. Dit is vaak wenselijk, omdat de problemen die iemand ervaart zich vaak in de thuissituatie voordoen. Het doel van ergotherapie is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Voor meer vragen kunt u terecht op www.ergotherapiereestenvecht.nl

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik terecht bij een ergoterapeut?

Voor een ergotherapiebehandeling moet u een verwijzing van een huisarts of specialist hebben.

Ontvang ik een vergoeding voor ergotherapie?

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed in de basisverzekering.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail naar info@gcrollepaal.nl of bel 0523-276542 – secretariaat afdeling Revalidatie.