COPD

COPD

COPD  (chronic obstructive pulmonary disease) is een chronische aandoening van de luchtwegen. De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronische hoesten. COPD neemt toe met de leeftijd. De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van COPD is roken, maar daarnaast spelen ook genetische factoren, luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen een rol. COPD komt ongeveer evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Gezondheidscentrum Rollepaal is aangesloten bij de zorggroep Fynon en voldoet hiermee aan specifieke kwaliteitscriteria. Wij werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, zijn specifiek geschoold op het gebied van copd en hebben voldoende ruimte en middelen om de behandelingen uit te voeren

 

Behandeling COPD

De fysiotherapeut helpt bij het op peil brengen en verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. Door de diverse oefeningen krijgt u het gevoel meer controle te hebben over uw aandoeningen

 

 

Neem contact op.

Mail naar info@gcrollepaal.nl of bel 0523-611283.

Maak een afspraak